Belangengroep overlast A1 Ugchelen

Plan van aanpak:

De Belangengroep heeft zich laten informeren door deskundigen en door vergelijkbare belangengroepen in Nederland.

Rijkswaterstaat is de verantwoordelijke partij voor het vaststellen van de geluidsoverlast en het treffen van maatregelen.

De achterliggende problematiek is dat RWS aan de gestelde voorwaarden voldoet maar dat inwoners van Ugchelen het geheel anders ervaren. We weten dat de weersomstandigheden niet worden meegenomen, dat de verkeersdrukte is toegenomen en dat er 130 km per uur mag worden gereden. RWS baseert zich op berekeningen uit 2016 en de situatie is inmiddels wel anders.

Ons is duidelijk geworden dat het realiseren van de noodzakelijke verbeteringen alleen mogelijk is door het creëren van urgentie bij de politiek verantwoordelijken:

Op veel manieren zullen wij dan ook deze partijen gaan benaderen, beïnvloeden en gezamenlijk optrekken om te komen tot een voor de inwoners van Ugchelen acceptabele situatie.

Deze website is gesponsord door
CST Automatisering Apeldoorn.

Webdesign CST automatisering B.V.
Email: n.timmerman@cstautomatisering.nl