Belangengroep overlast A1 Ugchelen

De Belangengroep overlast A1 Ugchelen is ontstaan uit de Antennegroep, een commissie vanuit de dorpsraad Ugchelen.

Na een publicatie in de lokale pers hebben zich veel mensen gemeld die ook overlast ervaren en daar wat aan willen doen.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Voorzittersrol: Hugo Breggeman
Woordvoerder: Arnold Heer 
Website: Nick Timmerman
Communicatie: Vacature
Ondersteuning: Nick Timmerman
Juridisch: Gerwin Klok en Harry Nolles
Contact Provincie: Harry Nolles
Contact met de pers: Annemiek Hermans
Contact met RWS: John de Witte
 

Daarnaast is er nog een groep die belangstelling heeft en ingezet kan worden als ondersteuners.

Heeft u vragen of wilt u wat doorgeven aan deze Belangengroep, mail dan naar het secretariaat.

Deze website is gesponsord door
CST Automatisering Apeldoorn.

Webdesign CST automatisering B.V.
Email: n.timmerman@cstautomatisering.nl