Belangengroep overlast A1 Ugchelen

Situatie A1 Zuid kant ter hoogte van de Keienbergweg en de Casimirlaan:

Op deze plek een geluidsscherm aan de noordzijde van de A1, in de planning een geluidsscherm aan de zuid-zijde (wanneer??).

Verder zijn de huizen hier in de afgelopen jaren (tussen 2010-2015??) gerenoveerd-geisoleerd.

Check: De geluidcontourenkaart (bron: https://www.rijkswaterstaat.nl/kaarten/geluidcontouren.aspx) hier rechtsboven geeft aan dat de vastgestelde geluidsdruk tegen de Keienbergweg bewoning 55-59 Db is. 

Deze website is gesponsord door
CST Automatisering Apeldoorn.

Webdesign CST automatiserin B.V.
Email: mailto:n.timmerman@cstautomatisering.nl.nl