Belangengroep overlast A1 Ugchelen

Situatie A1 ter hoogte van Hoenderloseweg:

Op deze plek staat sinds de 90-er jaren een geluidsscherm.

De geluidcontourenkaart (bron: https://www.rijkswaterstaat.nl/kaarten/geluidcontouren.aspx) hier rechtsboven geeft aan dat de vastgestelde geluidsdruk tegen de huizen aan de Hoenderloseweg 55-59 Db is. 

Deze website is gesponsord door
CST Automatisering Apeldoorn.

Webdesign CST automatisering B.V.
Email: mailto:n.timmerman@cstautomatisering.nl