Belangengroep overlast A1 Ugchelen

“Bezorgde inwoners willen minder geluidsoverlast & minder fijnstof voor meer gezondheid & meer welzijn”

Huidige situatie:


Op de Google-maps foto in het ROOD het huidige, te korte geluidsscherm.
Klik op de pin van de betreffende plek voor een overzichtsfoto van dat deel van Ugchelen.

Op de Google-maps foto in het GEEL een geluidsscherm van voldoende lengte en hoogte.
In het GROEN een geluidswal geïntegreerd in het landschap.
Snelheid beperken tot 100km per uur.

Overlast door de A1

Zorgen van de inwoners van Ugchelen:

Veel inwoners van Ugchelen ervaren in toenemende mate overlast van het verkeer op de A1. Overlast in de vorm van geluidshinder maar ook van fijnstof. Een groep bewoners heeft daarom de handen ineen geslagen en een belangengroep opgericht om deze problematiek onder de aandacht te brengen bij de betrokken instanties:

  • Dorpsraad Ugchelen
  • Gemeente Apeldoorn
  • Provincie Gelderland
  • Rijkswaterstaat
  • Ministerie van Infrastructuur & Milieu

Het doel van de belangengroep is allereerst het terugdringen van de geluidsdruk door de A1 ter hoogte van Ugchelen.

Onze gezondheid is in het geding! Lees hierover meer op de website van het RIVM.

In 2e instantie zal de belangengroep haar aandacht richten op de negatieve effecten van de toename van fijnstof op de gezondheid.

Oplossingsrichtingen

Geluidsschermen

Geluidsschermen zijn een effectieve maatregel om geluidshinder tegen te gaan. Langs de A1 ter hoogte …

Stil wegdek

Ontwikkelingen Asfalt op rijkswegen heeft een ontwikkeling doorgemaakt en kent daarin 4 generaties. Dicht asfaltbeton …

Snelheidsbeperking

Snelheid verlagen op het traject langs Ugchelen. Sinds enig tijd mag het verkeer op de …

Overlast A1 Ugchelen in het nieuws:

Deze website is gesponsord door
CST Automatisering Apeldoorn.

Webdesign CST automatisering B.V.
Email: n.timmerman@cstautomatisering.nl